Държавата ще подпомага туроператорите с още 10 млн. лева

Средствата ще бъдат пренасочени от програмата „Иновации и конкурентоспособност, вече са разписани критериите за кандидатстване